Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 498 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 498 Previous Page
Page Background

מכבי הנטר חיפה

חיפה הודיע על

הכדורסל מכבי

מועדון

"

חתימת הסכם חסות ראשית עם חברת

היבואנית

,

מ

"

טולס הנטר בע

-

סמיט

במסגרת

.

בישראל

Hunter

הבלעדית של

תשחק הקבוצה עם

,

שנתי

-

ההסכם הרב

.

על חזית חולצות המשחק

Hunter

לוגו

הקבוצה תשחק לראשונה עם המדים

,

תל אביב

שבת מול מכבי

החדשים במוצאי

.

כץ

בהיכל רענן

.

"

חיפה"

Hunter

מכבי

"

הקבוצה תקרא

למשפחת

Hunter

גאים לקבל את

אנחנו

"

,

חיפה

מכבי

אמר בעלי

,"

חיפה

מכבי

צירופה של אחת מחברות

" .

ף רוזן

'

ג

.

העבודה הבולטות בישראל"

כלי

4.2.2016

*מסיבת עיתונאים