Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 498 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 498 Previous Page
Page Background

אינדקס

זכוכית מגדלת

470

ריתוך

אביזרי

/

זכוכית ריתוך

338

ח

מצנח

חבלי

358

חבקים

362-363

חגורות עור

318

חוט דייג

359

חוט רצפים ובניין

360

ברזל טוויסטי

חוטי

36

קשירה

חוטי

358-361

ברגים

חולצי

473

)

מקצצים

(

ברזל

חותכי

216-217

זכוכית

חותכי

236

צינורות

חותכי

211-212

לחשמל לפלדה

תוכי

חותכי

87 ,216-224

חליפת סערה

325

חולצת פולו

324

ט

טוריות

373

טושים

349

טסטרים לחשמל

93,284

טפלון

346

י

בוקסה

T

ידיות

171,178

ידיות עץ לפטיש/כלי גינה

194,374-376

ידיות לדלתות

440-444

ידיות ריתוך

280

ט

ידיות רצ

178-180

כ

כבל כביסה

392

כבל פלדה

402-403

כוסות וידיה

137,141-145

מטל

בי

,

כוסות יהלום

138-140

אינסטלציה

כלי

191-215

גינה

כלי

368

כספות

304

כפות בנאים

116,261

כפפות

111,339-341

HSS

כרסום מדורג

144

כרסומים לרוטר

137

כלי בנזין

69-81

משור שרשרת

70-71

חרמש מנוע בנזין

72-74

גנרטורים

76-80

Hunter Power

כלי עבודה חשמליים

אקדח חום

66

אימפקטים

36-39

אקדח סיכות

66

דבק חם

אקדחי

43

גנרטורים

76-81

חורץ קירות

25

מברגות

36-41

מלחמים

63

מכונות אינסטלציה

200-203

א

השחזה

אבני

473

ציר

אבני

144

)

חולץ

(

אבציר

278

אורינגים

468

אוזניות

343

חלון

/

אוטם סף דלת

400

אולרים

301

אומגות

404

איזמלים

252-253

איזמלים לפטישון

128

מים

אקדחי

382-384

מרק

אקדחי

105,271

כלים

ארגזי

120-121,303-316

ארונות מפתחות

315

אתים

370-371

ב

בד שמיר

365

משחת הלחמה

,

בדיל

279

סטים בוקסות

,

בוקסות

172-179

ביגוד

318-325

ביטים

94-96,145-150

ביטים לאיסכורית

148

בריחים

446-447

ברכיות

117,336

בנדים

455-446

ברגים

426-433

ברנרים

446

ג

גדר חיה מלאכותית

459

גזיבו/שימשייה

391

לגגונים

גומי

/

לסבל

גומי

472

סימון

גירי

269

גלגלים לכביסה

,

גלגלים

410-412

גלגלת לצינור מים

380-382

גלגלת נומרטור

292

גלמים לשכפול

467

גרזנים

84-85,196-197

ד

צדדי

דבק דו

352

דבק חם

365

דבקים מגע

347

מבו

דיבלים ג

,

דיבלים

422-425

דיסק יהלום

107-108,155

דיסק פלאפ

154

דיסקים

109-110,154

ו

ווים טרום מסמר

450

וו תלייה לעגלה

407

ווים ללוח מחורר

454

ווים שונים

450-453

ז

זויות לחיבור עץ

448

זויתנים

255